מסמכים ומידע

סיכומי ישיבות הוועדה הארצית של תכנית יתד

 סיכום ישיבת ועדה ארצית מס' 2 מיום 9.2.17
 סיכום ישיבת ועדה ארצית מס' 3 מיום 15.5.2017
 סיכום ישיבת ועדה ארצית מס' 5 מיום 24.7.2017
 סיכום ישיבת ועדה ארצית מס' 6 מיום 4.9.2017
 סיכום ישיבת ועדה ארצית מס' 7 מיום 23.10.2017
 סיכום ישיבת ועדה ארצית מס' 8 מיום 13.11.2017
 סיכום ישיבת ועדה ארצית מס' 9 מיום 18.12.2017
 סיכום ישיבת ועדה ארצית מס' 10 מיום 15.1.2018
 סיכום ישיבת ועדה ארצית מס' 11 מיום 19.2.2018
 סיכום ישיבת וועדה ארצית מס' 12 מיום 16.4.2018
 סיכום ישיבת וועדה ארצית מס' 13 מיום 14.5.2018
 סיכום ישיבת וועדה ארצית מס' 14 מיום 11.6.2018
 סיכום ישיבת וועדה ארצית מס' 15 מיום 16.7.2018
 סיכום ישיבת וועדה ארצית מס' 16 מיום 15.10.2018
 סיכום ישיבת וועדה ארצית מס' 17 מיום 26.11.2018
 סיכום ישיבת וועדה ארצית מס' 18 מיום 21.1.2019
 סיכום ישיבת וועדה ארצית מס' 19 מיום 18.2.2019
 סיכום ישיבת וועדה ארצית מס' 20 מיום 20.5.2019
 סיכום ישיבת וועדה ארצית מס' 21 מיום 24.6.2019
 סיכום ישיבת וועדה ארצית מס' 23 מיום 4.11.2019
 
סיכום ישיבת וועדה ארצית מס' 24 מיום 3.3.2020