מידע ועדכונים

תכנית תל"מ

סיוע בשכר דירה

תכנית יתד ומשרד השיכון מעניקים סיוע בשכר דירה לצעירי יתד הזכאים לכך לפי קריטריונים שנקבעו.
הסיוע בגובה 1,000 ש"ח בחודש לתקופה של 3 עד 12 חודשים (בהתאם לצורך), וניתן לצעירים המתגוררים בשכירות במסגרת תכנית ליווי ושיקום כוללת.
הבקשה תוגש על ידי הצעיר/ה ועל ידי המלווה שלו באמצעות הטופס הזה.
לפני הגשת הבקשה אנא קראו בתשומת לב את הקריטריונים המלאים בנוהל הגשת הבקשה וקבלת הסיוע בקישור הזה.
בנוסף, מצורפת הקלטת מפגש הכרות שהתקיים ב- 4/7/21 – 
קישור להקלטה

הסיוע הסתיים

מענה ייחודי לחיילים בודדים משוחררים - צעירים בסיכון

תודה לכל מי שהגיש בקשה למלגה - הסיוע הסתיים בשלב זה

סיוע לסטודנטים צעירי יתד תשפ"א
דף מידע לצעירים ולמלווים

תהליכים מרכזיים, מענים ותכניות – צבא וטרום צבא, שירות לאומי מותאם

"שירות לאומי אזרחי" לצעירים וצעירות במצבי מצוקה וסיכון - פריסת תוכניות 2020-2021 וממשקי עבודה עם עו"ס יתד

התנדבות בליווי פרויקט/ עמותה

מסלולים חלופיים בהינתן פטור צבאי

טיפול בחובות של צעירים - המרכז לגביית קנסות
טופס המלצה למילוי ע"י העובד/ המלווה

קול קורא למלגות למחקרים בנושא: צעירים וצעירות במצבי סיכון ומצוקה

במסגרת תוכנית יתד – התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון, ג'וינט אשלים ושותפיו מעוניינים לקדם את המחקר, פיתוח ואיסוף הידע לגבי צעירות וצעירים במצבי סיכון.
לשם כך מפורסם קול קורא למלגות למחקרים בנושא זה.

הרשמה למאגר חוקרים/ מרצים

תכנית יתד, התוכנית הלאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון (משרד הרווחה וג'וינט אשלים) מזמינה את כל החוקרים והמרצים בתחום, להרשם למאגר החוקרים והמרצים בקישור הזה.

קול קורא תוצרי ידע - הצגת תוצרי הידע הנבחרים

תכנית יתד שמה לה למטרה לקדם ולסייע בפיתוח והמשגת הידע הקייים והנוצר בשדה.
שמחים לפרסם את 2 תוצרי הידע הראשונים:
1. מדריך יישומים לעבודה סוציאלית פמיניסטית עם צעירות וצעירים במצבי סיכום – תכנית "בדרכי" – בת עמי-אלומה אמונה

2. מדריך לצעירות – איך נתכונן לביקור אצל רופא/ת נשים – עמותת נשים לגופן

קול קורא להפקת תוצרי ידע בנושא צעירות וצעירים במצבי סיכון ובמצוקה

במסגרת תכנית יתד – התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון, מעוניינת אשלים, בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וכן משרדים נוספים לקדם פיתוח ידע ואיסופו, בנושא צעירות וצעירים במצבי סיכון והעבודה איתם.

מטעם אשלים תוקם ועדת מענקים (להלן: הוועדה/ועדת המענקים) לטובת קול קורא זה.
עובדים ו/או ארגונים, העוסקים במישרין בליווי צעירים וצעירות במצבי סיכון, מוזמנים בזאת להציג תוצרי ידע, בהתאם למפורט להלן. הצעות שתימצאנה מתאימות תזכינה למענק מטעם תכנית יתד.
הקול הקורא תקף עד לסוף דצמבר 2020 . ניתן להגיש הצעות כל עוד הקול הקורא עדיין בתוקף. ועדת המענקים המחליטה אלו מן ההצעות תקבלנה מענק, תתכנס אחת לרבעון ותדון בהצעות שתוגשנה עד אותו המועד.

תוצר ידע יכול להיות: מאמר, כתיבת מודל עבודה, חילוץ ידע מהשטח והמשגת מודלים, מערך הדרכה והנחייה, סרטון, או כל כלי אחר, שבאמצעותו ניתן להעביר את הידע שהתפתח בשדה, לציבור העובדים והחוקרים.
תוצרי הידע שיאספו ויעובדו במסגרת הליך זה, יפורסמו לכלל העובדים בשדה.

היקף וגובה המענק שישולם לזוכים:
הגשת הבקשה תכלול הגדרת הצורך וסכום המענק הרצוי לטובת הפקת התוצר. מובהר כי המענק הינו חד פעמי.

לפרטים המלאים של קול הקורא ולהגשת בקשה
לחץ כאן

בואו לפתוח את השנה בטוב עם מלגות הסטודנטים של עמידר

בדקו את זכאותכם בטופס זה

קול קורא – תכניות חדשות – קרן ילדים ונוער בסיכון, ביטוח לאומי

קרן ילדים ונוער בסיכון פועלת לקידום הטיפול בילדים, בני נוער וצעירים הנמצאים במצבי סיכון.

פעילותה של הקרן מכוונת לפיתוח והטמעת מודלים ותוכניות מערכתיות, במטרה לסייע בצמצום מצבי הסיכון, מניעת הדרדרות לעוני ונזקקות, קידום מוביליות חברתית, ושילוב במערכות החינוך, הרווחה והתעסוקה.

אסטרטגיית העבודה של הקרן כוללת זיהוי אתגרים, למידת השדה, מיפוי סדור של צרכים ופיתוח מענים תוך הבניית שותפויות עם משרדי הממשלה הרלוונטיים וכן קרנות פרטיות, ארגונים ציבוריים וארגונים עסקיים.

הספרות העדכנית בתחום עבודה עם נוער על רצף מצבי הסיכון מצביעה על כמה עקרונות מרכזיים. האחד, התייצבות לצד האוכלוסייה מתוך עמדה המזהה לצד מצבי הסיכון גם את הכוחות והיכולות העומדות לפרט ולסביבתו, ונותנת מענה לתמונה הכוללת. השני, עבודה מתוך שותפות, בגובה העניים תוך כבוד והבנה בדבר הידע הייחודי אותו צברו הן הפרט והן סביבתו ביחד למצבי סיכון והתמודדות איתם, והשלישי, הבנה של ההקשר החברתי הכולל בו מתרחשים מצבי הסיכון והדיאלקטיקה שבין הפרט לסביבתו. כך שהעבודה נעשית גם במעגלי הפרט והסביבה תוך עבודה מערכתית באשר לחסמים המרכזיים המשפיעים על אוכלוסיות מודרות.

ביחס לצעירים, מצביעה הספרות על כמה כיוונים מרכזיים. האחד, חיזוק החיבור של בני נוער וצעירים לקהילה ולמעגלי החיים שלהם תוך חיבור משמעותי למבוגר אחראי בסביבתם. השני, למידה אישית ורכישת כלים להתמודדות באמצעות ניטור עצמי. השלישי, עבודה אימונית המאפשרת להגיע להישגים, לשנות עמדות ולהקנות מיומנויות בדרך מותאמת לבני נוער וצעירים.

בהתאם למגמות אלו ואחרות, בכוונת הקרן לפעול ליזום תכניות חדשות, בדגש על פיתוח מענים יצירתיים, תוך קידום דרכי התערבות שטרם נוסו, דיגיטציה וטכנולוגיות שירות חדשניות.

פרטים נוספים מופיעים בקישור – קול קורא-ביטוח לאומי

מכרז פומבי להפעלת הוסטלים

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים פרסם מכרז פומבי להפעלת 3 הוסטלים לצעירים וצעירות במצבי סיכון ו/או מצוקה חסרי קורת גג בגילאי 18-25 באזור המרכז והדרום והוסטל 1 לצעירות במבנה ממשלתי בירושלים

פרטים נוספים בקישור זה – מכרז פומבי להפעלת הוסטלים לצעירים וצעירות במצבי סיכון

למכרז המלא באתר משרד העבודה והרווחה

סיכום כנס יתד ה-2
ידיעון יתד מספר 2 פברואר 2019

ידיעון יתד מספר 2 – פברואר 2019
ב- 28.2.19 נפגשנו מאות אנשי מקצוע העובדים עם צעירים במצבי סיכון לכנס יתד ה-2. 

בכנס למדנו על העתיד הצפוי לצעירים, על האתגרים וההזדמנויות העומדים בפניהם ועל מגמות חדשות בעבודה עם צעירים במצבי סיכון.
שמחנו לפגוש כה רבים מכם בכנס, תודה לכל מי שהגיע וחלק איתנו את הישגי התכנית בשנתיים האחרונות, ידע וכלים המקצועיים.
ולמי שלא הצליח לקחת חלק בכנס, בגליון זה ריכזנו עבורכם חלק מהתכנים והמראות.

נתראה בכנס יתד ה-3
מירב וצוות יתד