מידע ועדכונים

תכנית תל"מ – שנה של תעסוקה, לימודים ומגורים בקיבוצים לצעירים

לפרטים המלאים אודות התכנית – לחצו כאן

בואו לפתוח את השנה בטוב עם מלגות הסטודנטים של עמידר

בדקו את זכאותכם בטופס זה

קול קורא – תכניות חדשות – קרן ילדים ונוער בסיכון, ביטוח לאומי

קרן ילדים ונוער בסיכון פועלת לקידום הטיפול בילדים, בני נוער וצעירים הנמצאים במצבי סיכון.

פעילותה של הקרן מכוונת לפיתוח והטמעת מודלים ותוכניות מערכתיות, במטרה לסייע בצמצום מצבי הסיכון, מניעת הדרדרות לעוני ונזקקות, קידום מוביליות חברתית, ושילוב במערכות החינוך, הרווחה והתעסוקה.

אסטרטגיית העבודה של הקרן כוללת זיהוי אתגרים, למידת השדה, מיפוי סדור של צרכים ופיתוח מענים תוך הבניית שותפויות עם משרדי הממשלה הרלוונטיים וכן קרנות פרטיות, ארגונים ציבוריים וארגונים עסקיים.

הספרות העדכנית בתחום עבודה עם נוער על רצף מצבי הסיכון מצביעה על כמה עקרונות מרכזיים. האחד, התייצבות לצד האוכלוסייה מתוך עמדה המזהה לצד מצבי הסיכון גם את הכוחות והיכולות העומדות לפרט ולסביבתו, ונותנת מענה לתמונה הכוללת. השני, עבודה מתוך שותפות, בגובה העניים תוך כבוד והבנה בדבר הידע הייחודי אותו צברו הן הפרט והן סביבתו ביחד למצבי סיכון והתמודדות איתם, והשלישי, הבנה של ההקשר החברתי הכולל בו מתרחשים מצבי הסיכון והדיאלקטיקה שבין הפרט לסביבתו. כך שהעבודה נעשית גם במעגלי הפרט והסביבה תוך עבודה מערכתית באשר לחסמים המרכזיים המשפיעים על אוכלוסיות מודרות.

ביחס לצעירים, מצביעה הספרות על כמה כיוונים מרכזיים. האחד, חיזוק החיבור של בני נוער וצעירים לקהילה ולמעגלי החיים שלהם תוך חיבור משמעותי למבוגר אחראי בסביבתם. השני, למידה אישית ורכישת כלים להתמודדות באמצעות ניטור עצמי. השלישי, עבודה אימונית המאפשרת להגיע להישגים, לשנות עמדות ולהקנות מיומנויות בדרך מותאמת לבני נוער וצעירים.

בהתאם למגמות אלו ואחרות, בכוונת הקרן לפעול ליזום תכניות חדשות, בדגש על פיתוח מענים יצירתיים, תוך קידום דרכי התערבות שטרם נוסו, דיגיטציה וטכנולוגיות שירות חדשניות.

פרטים נוספים מופיעים בקישור – קול קורא-ביטוח לאומי

מכרז פומבי להפעלת הוסטלים

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים פרסם מכרז פומבי להפעלת 3 הוסטלים לצעירים וצעירות במצבי סיכון ו/או מצוקה חסרי קורת גג בגילאי 18-25 באזור המרכז והדרום והוסטל 1 לצעירות במבנה ממשלתי בירושלים

פרטים נוספים בקישור זה – מכרז פומבי להפעלת הוסטלים לצעירים וצעירות במצבי סיכון

למכרז המלא באתר משרד העבודה והרווחה

סיכום כנס יתד ה-2
ידיעון יתד מספר 2 פברואר 2019

ידיעון יתד מספר 2 – פברואר 2019
ב- 28.2.19 נפגשנו מאות אנשי מקצוע העובדים עם צעירים במצבי סיכון לכנס יתד ה-2. 

בכנס למדנו על העתיד הצפוי לצעירים, על האתגרים וההזדמנויות העומדים בפניהם ועל מגמות חדשות בעבודה עם צעירים במצבי סיכון.
שמחנו לפגוש כה רבים מכם בכנס, תודה לכל מי שהגיע וחלק איתנו את הישגי התכנית בשנתיים האחרונות, ידע וכלים המקצועיים.
ולמי שלא הצליח לקחת חלק בכנס, בגליון זה ריכזנו עבורכם חלק מהתכנים והמראות.

נתראה בכנס יתד ה-3
מירב וצוות יתד